تاريخ روز : یکشنبه 31 تیر 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تامین سرمایه امید

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

  قابل توجه سهامداران محترم   

 جهت ورود به سامانه امور سهامداران تامين سرمايه اميد از اطلاعات زیر استفاده نمایید :

           نام کاربری : کد بورسی (بطورکامل شامل سه حرف فارسي اول نام خانوادگی  و پنج عدد )             

       رمز عبور : شماره شناسنامه ( بدون خط تیره )